ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529

นิตยสารในเครือซีเอ็ด

ทั้งหมด : 5 รายการ
Industrial Technology Review ฉบับที่ 259 (PDF)
เทคนิคการติดตั้ง ระบบควบคุมระยะไกล สำหรับสวิตช์ใบมีดตัดตอนของสายส่งย่อย, ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยาง ด้วยปั๊มความร้อนแบบดูดซึม, เอสเอ็มอีไทย เตรียมความพร้อมรับมืออย่างไร เมื่อเปิดเสรีโลจิสติกส์
e-books(PDF) ?
0.00 บาท
Hobby Electronics (ME) ฉบับที่ 180
มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น เพาเวอร์แอมป์แบบสเตอริโอ 24 + 24 วัตต์, เครื่องทดสอบเซอร์โวมอเตอร์, หุ่นยนต์โทรศัพท์ และสวิตช์ไฟ อินฟราเรด ให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรู้ง่ายๆ เพื่อเสริมทักษะ
Industrial Technology Review
ข่าวสารเพื่อการปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)