ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529

กีฬา นันทนาการ

ทั้งหมด : 4 รายการ
Chin Guns Magazine จีนกันส์ HIT 20
นิตยสารปืนอัดลมจีนฉบับแรกของโลก
ราคาพิเศษ
80.00 บาท
76.00 บาท
Iron Man +Transformers Collection
The Collector Bimonthly Magazine
ราคาพิเศษ
168.00 บาท
159.60 บาท
Transformers +Transformers Collection
The Collector Bimonthly Magazine Power-Up
ราคาพิเศษ
168.00 บาท
159.60 บาท
Welove Shopping Catalog Vol.2
ประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้งในทุกช่องทาง สำหรับวันนี้และอนาคต
ราคาพิเศษ
35.00 บาท
33.25 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)