ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529

การเกษตร

ทั้งหมด : 2 รายการ
นิตยสาร เกษตรก้าวหน้า รวมเล่ม ปีที่ 6  ชุดที่ 2 เดือนกรกคม-เดือนธันวาคม 2558
หนังสือที่รวบรวมเรื่องของเกษตรกรก้าวหน้าที่ไม่เคยล้าสมัย
ราคาพิเศษ
120.00 บาท
114.00 บาท
นิตยสาร ทำเนียบชวนชม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
แหล่งจำหน่ายชวนชม หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมทั้งสาธิตการเสียบยอดทุกขั้นตอน
ราคาพิเศษ
60.00 บาท
57.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)