ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
RSS คืออะไร ?

     RSS หรือ Really Simple Syndication เป็นบริการบนเว็บไซต์ภาษา XML ใช้สำหรับดึงข่าวจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ โดยนำมาเฉพาะหัวข้อข่าว เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บต้นฉบับนั้นๆ โดยที่หัวข้อข่าวจะอัปเดทตามเว็บต้นทาง ซึ่งการดึงหัวข้อข่าวไปแสดงนั้นจะมีส่วนประกอบทั้งหมดสามส่วนคือส่วนผู้ให้บริการดึงข่าว และส่วนผู้สร้างเว็บไซต์ใช้ทั่วไปที่ต้องการดึงข่าวไปแสดง และส่วนผู้ใช้ทั่วไป

สิทธิประโยชน์
1. wellness
2. travel
3. lifestyle
4. dining
สินค้าขายดี
1. หนังสือขายดีรายวันล่าสุด
2. หนังสือขายดีราย 7 วันล่าสุด
3. หนังสือขายดีราย 7 วันล่าสุด (รายหมวด)
- หนังสือเด็ก
- การศึกษา
- วรรณกรรม
- ความรู้ทั่วไป
- จิตวิทยา
- บริหารธุรกิจ
- ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
- วิทยาการและเทคโนโลยี
- อัตชีวประวัติ ชีวประวัติ
- อาหารและสุขภาพ
- บันเทิงและท่องเที่ยว
- การเกษตรและธรรมชาติ
- ครอบครัว
- บ้านและที่อยู่อาศัย
- หนังสือพระราชนิพนธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ และสาระน่ารู้
1. ประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรม
3. อบรมสัมมนา
4. สาระน่ารู้