ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

ส่วนลดพิเศษ

หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
ทั้งหมด : 70 รายการ
ตัวอย่างข้อสอบสุดยอดโจทย์ยากวิทยาศาสตร์ กว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ
130.00 บาท
117.00 บาท
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
หนังสือ
265.00 บาท
238.50 บาท
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือ
225.00 บาท
202.50 บาท
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับปรับปรุงล่าสุด (พ.ศ. 2560)
หนังสือ
125.00 บาท
112.50 บาท
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับปรับปรุงล่าสุด (พ.ศ.2560)
หนังสือ
125.00 บาท
112.50 บาท
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA เพื่อเตรียมสอบ NT, LAS
หนังสือ
265.00 บาท
238.50 บาท
หนังสือเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ
125.00 บาท
112.50 บาท
สรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA เพื่อเตรียมสอบ NT, LAS
หนังสือ
225.00 บาท
202.50 บาท
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA และเพื่อเตรียมสอบ NT, LAS
หนังสือ
265.00 บาท
238.50 บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA และเพื่อเตรียมสอบ NT, LAS
หนังสือ
245.00 บาท
220.50 บาท
ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล พหุนาม บทประยุกต์ 2
หนังสือ
90.00 บาท
81.00 บาท
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือ
110.00 บาท
99.00 บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
ประกอบด้วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมหลากหลาย สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ
90.00 บาท
81.00 บาท
ฉบับปรับปรุงล่าสุด สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัยหลักสูตรใหม่!
หนังสือ
125.00 บาท
112.50 บาท
ฉบับปรับปรุงล่าสุด สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัยหลักสูตรใหม่!
หนังสือ
85.00 บาท
76.50 บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือ
110.00 บาท
99.00 บาท
ฉบับปรับปรุงล่าสุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
ฉบับปรับปรุงล่าสุด สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัยหลักสูตรใหม่!
หนังสือ
85.00 บาท
76.50 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)