ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
จิตวิทยาการจัดการและการบริหาร
OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริงHot!
OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริง

OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริง

เติบโต 10X ทั้งคน ทีม และองค์กร ด้วยเทคนิค "บริหารผลงาน" และ "สื่อสารเป้าหมาย" แบบใช้ได้จริง เคลียร์จบทุกปัญหาที่ทุกคนเจอเมื่อต้องเขียน OKRs
ผู้เขียนOKR Academy Thailand
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
245.00 บาท
232.75 บาท
e-books(PDF) ?
225.00 บาท
OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริง
เนื้อหาโดยสังเขป
    "OKRs" ย่อมาจาก "Objective & Key Results" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน KPIs แนวคิด OKRs นี้ จะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญให้ทีมงานและองค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    หนังสือ "OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริง" เล่มนี้ นำเสนอทั้งศาสตร์และศิลป์เริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจ OKRs แนะนำให้รู้จักแนวคิดและหลักการของ OKRS และการสร้างระบบตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทั้งองค์กรโฟกัสไปที่วัตถุประสงค์ที่สำคัญขององค์กรอย่างเดียวกันให้สำเร็จ พร้อมทั้งวิธีระบุตัวเลขชี้วัด เพื่อให้รู้ว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งแนวคิดด้านทัศนคติที่ถูกต้อง (Mindset) แนวทางพัฒนาทักษะ (Skillet) และเครื่องมือ (Toolset) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารผลงาน และทำให้ OKRs ระดับบุคคลสอดคล้องกับระดับหน่วยงาน จนถึงระดับองค์กร เพื่อให้ทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สารบัญ
บทที่ 1 ทำความรู้จัก OKRs
บทที่ 2 ก่อนทำ OKRs ต้องคิดเชิงกลยุทธ์
บทที่ 3 การกำหนด OKRs
บทที่ 4 ประเภทของ OKRs
บทที่ 5 ประเภทของผลลัพธ์หลัก
บทที่ 6 OKRs VS KPIs
บทที่ 7 OKRs vs KPIs กับการบริหารผลงาน
บทที่ 8 เคล็ดลับการเป็น OKR Champion
บทที่ 9 การใช้โค้ชติดตาม OKRs
บทที่ 10 การนำเสนอ OKRs ให้เข้าใจง่ายและน่าประทับใจ
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
- จากสถาบัน OKRs อันดับ 1 ของไทย
- ทีมผู้เขียนมีฐานลูกค้าองค์กรทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐกว่า 200 องค์กร
คำนิยม
 "หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ OKRs เพื่อได้ผลลัพธ์ของงาน ที่เป็นรูปธรรมและวัดค่าได้ ซึ่งเป็นแนวคิดในการกำหนด และติดตามความสำเร็จของธุรกิจคุณ" 
    -- ท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา --
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

    "กลุ่มผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs ซึ่งสามารถนำเสนอแนวคิดและแนวทางการใช้ OKRs ได้อย่างรอบด้าน ครบถ้วน" 
    -- รศ. ดร.สมบัติ กุสุมาวลี --
รออธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

    "สุดยอดเลยครับหนังสือเล่มนี้ สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคู่มือเพื่อลงมือปฏิบัติจริงในองค์กร และเป็นตำราเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อยอดได้เป็นอย่างดี" 
    -- ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ --
กรรมการที่ปรึกษาเวลเนสเวิลด์และกรรมการมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน

    "เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณจะได้กันพบชุดยังชีพที่มีทั้งส่วนผสมของ Mindset, Skillset   และ Toolset อย่างครบครัน" 
    -- ดร.กฤษณา สุขบุญญูสถิตย์ --
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด

    "สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาทีมงานยุคดิจิทัล ให้เพิ่มพูนคุณค่าของานด้วยการประยุกต์ใช้ OKRs แทน OKRs ได้อย่างชัดเจน" 
    -- กิตติ อัจฉริยบุญยงค์ --
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161853389 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Shortcut
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :