ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าตูม สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สาขาที่ 510
Primary School
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 4 +เฉลย

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 4 +เฉลย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
book
140.00 Baht
133.00 Baht
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 4 +เฉลย
Book Information
Product No.: 2012022100086 (ปกอ่อน) 276 หน้า
Dimension: 188 x 259 x 12 mm.
Weight: 535 Gram
Inside print: ขาวดำ
Paper type: กระดาษปอนด์
Publishing Houseฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
Publication Date: 2/2012
Book Description
    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
Contents
- Module 1 Alphabets & Vowels
- Module 2 Basic Conversation
- Module 3 Nouns & Quantifiers
- Module 4 Pronouns
- Module 5 Adjectives / Prepositions
- Module 6 WH-question
- Module 7 Yes-No question
- Module 8 Numbers
- Module 9 Tense
- Module 10 Modal
- Module 11 Follow the Instructions
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
book
140.00 Baht
133.00 Baht
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4