ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร่วมสนุกกับเกม ลุ้นได้ลุ้นดีกับเซียมซีวัดดวง คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
ผักทั่วไป
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)

แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)

ผักไฮโดรโปนิกส์แบบต้นทุนต่ำ และแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
e-books(PDF)?
85.00 บาท
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน ในเล่มเต็มไปด้วยหลากแนวคิดในการผลิตของแต่ละฟาร์ม การลงทุน เทคนิคการผลิต ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการตลาด ซึ่งแต่ละที่มีจุดเริ่มต้น ตลอดจนกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปศึกษาดูก่อนถึงข้อดี ข้อเสียของการผลิตพืชด้วยระบบนี้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในโอกาสต่อไป หรืออย่างน้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผักปลอดภัยไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปลูกพืชบางพื้นที่
สารบัญ
- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ความสำคัญของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ข้อดี-ข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
- ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- สารละลายธาตุอาหาร
- วัสดุและภาชนะปลูก
- การเลือกชนิดพืชปลูก
- การตลาด
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840018250 (PDF) 0Bytes 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :