ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ศาสนา
เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย
เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย

ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริงหรือไม่? เป็นปัญหาพื้นฐานสำคัญพอ ๆ กับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองจริงหรือไม่? ซึ่งก็ชัดเจนว่านักการเมืองในบ้านเรา ไม่ได้มีเสรีภาพทางการเมืองอย่างแท้จริง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย
เนื้อหาโดยสังเขป
    ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริงหรือไม่? เป็นปัญหาสำคัญพอ ๆ กับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่? ซึ่งชัดเจนว่าในบ้านเรานักการเมืองไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริง เพราะไม่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยในสภาได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่นักการเมืองพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์เฉียด ๆ ก็ถูกประท้วง กระทั่งถูกแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และการที่สภาไม่มีเสรีภาพอภิปรายประเด็นสาธารณะได้ "ทุกเรื่อง" จึงเท่ากับไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เพราะในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ต้องมีเสรีภาพในการอภิปรายประเด็นสาธารณะได้ทุกเรื่อง

    หนังสือ "เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อจะตอบปัญหาว่า ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา ที่เป็นปัญหาต่อการมีเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางการเมืองดังกล่าว ถูกสถาปนาขึ้นและมีพัฒนาการมาอย่างไร ควรมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งผู้เขียนหวังว่าประเด็นต่าง ๆ ที่วิเคราะห์วิจารณ์และข้อเสนอในหนังสือเล่มนี้ จะถูกนำไปตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในวงกว้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา ที่สามารถจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางการเมืองได้จริง
สารบัญ
บทนำ ทำไมจึงเปรียบเทียบศาสนาคริสต์-พุทธ
บทที่ 1 การปฏิรูปคริสต์ศาสนาและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกวิสัย
บทที่ 2 ปรัชญาการเมืองแบบพุทธและรัฐพุทธศาสนา
บทที่ 3 การปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4-5 กับคุณค่าของพุทธศาสนาของรัฐและสังคมไทยสมัยใหม่
บทที่ 4 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา (ปัญหาของพุทธศาสนาสมบูรณญาสิทธิราชย์)
บทที่ 5 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา (ต่อ) (ข้อเสนอการปฏิรูปพุทธศาสนาของฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายเสรีนิยม)
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (สร้างวัฒนธรรมเคารพเสรีภาพที่เท่าเทียมในการรณรงค์ปฏิรูปพุทธศาสนา)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860506 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :