ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ราชการทั่วไป
เจาะเกราะข้อสอบภาค ก. ก.พ. สำนักงาน ก.พ.

เจาะเกราะข้อสอบภาค ก. ก.พ. สำนักงาน ก.พ.

ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
เจาะเกราะข้อสอบภาค ก. ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบภาค ก. ก.พ. สำนักงาน ก.พ. โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบประกอบด้วยวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) และวิชาภาษาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
- วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634022 (ปกอ่อน) 358 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 204 x 289 x 21 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :