ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อาชีวศึกษา
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
230.00 บาท
207.00 บาท
e-books(PDF) ?
143.65 บาท
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเรียนวิชา "เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา3104-2003" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน โดยได้จัดทำเป็นบทการเรียนรู้ และในท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 ลักษณะและสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 ลักษณะและสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 5 โครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 6 วงจรสมมูลและแผนภาพเฟสเซอร์
บทที่ 7 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 8 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831777 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :