ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ศาสนา
ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ (ปกแข็ง)Hot!
ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ (ปกแข็ง)

ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ (ปกแข็ง)

อธิบายอย่างละเอียดถึงหลักสำคัญ ๆ ทางกาย จิต ศีลธรรม และข้อธรรมต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องกำกับควบคุมจิตและสำนึกรู้ทั้งหมดของมนุษย์
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ในอารัมภบทของหนังสือ "ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์" ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้เขียนไว้ว่า "ศาสดาพยากรณ์ของทุกยุคทุกสมัยเคยสืบเสาะแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าจนสำเร็จมาแล้ว พวกท่านได้เข้าถึงความรู้แจ้งอย่างแท้จริง ที่เรียกว่า "นิรพิกัลปสมาธิ" ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ความจริงสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังรูปและนามทั้งหลาย ปัญญาและคำสอนของพวกท่านได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์สำคัญ ๆ ของโลก คัมภีร์ดังกล่าว แม้ดูภายนอกเหมือนจะแตกต่างกันด้วยถ้อยคำที่เป็นเปลือกหุ้มอยู่ แต่ทั้งหมดนี้ บ้างก็กล่าวไว้อย่างชัดเจน บ้างก็กำกวมและเป็นนัย...ล้วนเป็นสัจธรรมพื้นฐานที่มาจากบรมวิญญาณทั้งสิ้น

    "ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์" ยกข้อความจากคัมภีร์ฮินดูและพระคัมภีร์ใบเบิลมาเปรียบเทียบให้เราเห็น พร้อมทั้งอธิบายความหมายของข้อความเหล่านั้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกภาพ อันเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ แห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ด้วยปัญญาและการแยกแยะอย่างที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ "ท่านศรียุกเตศวร" ได้อธิบายวิวัฒนาการที่เป็นสากลของจิตและสำนึกรู้พลังงาน และสสาร...กล่าวคือ เป็นการอธิบายภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์ที่เราเรียกว่า "ชีวิต"

    ผู้เขียนได้นำเสนอรากฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับการมองมนุษย์และจักรวาลอย่างเป็นองค์รวม ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักในการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับกาย จิต และวิญญาณ แม้จะเป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมอันลึกล้ำทางศาสนา แต่กระนั้น ท่านก็ยังให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้วยการอธิบายอย่างละเอียดถึงหลักสำคัญ ๆ ทางกาย จิต ศีลธรรม และข้อธรรมต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องกำกับควบคุมจิตและสำนึกรู้ทั้งหมดของมนุษย์
สารบัญ
บทที่ 1 พระเวทและพระวรสาร
บทที่ 2 เป้าหมายของชีวิต
บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติ
บทที่ 4 วิวรณ์ - ความจริงที่ถูกเปิดเผย

- บทสรุป
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9781685681494 (ปกแข็ง) 146 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 125 x 197 x 13 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Self-Realization Fellowship
เดือนปีที่พิมพ์: --/2023
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Holy Science
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
อธิบายอย่างละเอียดถึงหลักสำคัญ ๆ ทางกาย จิต ศีลธรรม และข้อธรรมต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องกำกับควบคุมจิตและสำนึกรู้ทั้งหมดของมนุษย์
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด