ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
เกมเพื่อการศึกษา
วิศวกรน้อย ภาค 1 (ชุดเล็ก)

วิศวกรน้อย ภาค 1 (ชุดเล็ก)

รางวัลของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กไทยชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสำนักงาน (สยช.)
ราคาพิเศษ
200.00 บาท
วิศวกรน้อย ภาค 1 (ชุดเล็ก)
ข้อมูลโดยสังเขป
    กระบวนการคิดที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน สัจธรรมนี้เด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง จากของเล่น "Integrate วิศวกรน้อย" เมื่อเด็กมีกระบวนการคิดที่ดีแล้ว ก็ง่ายที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้สำเร็จได้

    กระบวนการคิด คือ การคิดอย่างเป็นระบบกับปัญหาที่ซับซ้อนสอนยาก บังคับกันไม่ได้ ให้รางวัลไม่ได้ ให้ทำตามก็ไม่ได้ แต่ ยั่วยุได้ "Integrate วิศวกรน้อย" ยั่วยุให้คิดจากง่ายไปหายากตามลำดับอายุ

    มี 5 ขั้นพัฒนา (หรือ เกมแม่สอนลูกวัย 2-5 ปี มีคู่มือแนะนำ ถ้าคุณแม่สอนลูกให้เล่นเกมเกินอายุได้ ย่อมเก่งทั้งลูกและแม่)

    มี 7 ด่าน (สำหรับ "Integrate วิศวกรน้อย" ชุดใหญ่ เพิ่มอุปกรณ์การเล่น เช่น ด่านที่ 1 นี่ มีวิธีใส่ 500 วิธี ง่ายสำหรับเด็กวัย 6-7 ปี)

    เหมาะสำหรับผู้เล่นวัยตั้งแต่ 2-80 ปี
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 2223530000137
ขนาด: 125 x 125 x 35 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รางวัลของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กไทยชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสำนักงาน (สยช.)
ผู้เขียน -
ราคาพิเศษ
200.00 บาท
200.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4