ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
ทั่วไป

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2557

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการของท่านอาจารย์หลายๆ มหาวิทยาลัย
ราคาพิเศษ
150.00 บาท
142.50 บาท
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2557
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของอาจารย์ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องราวของการเป็น "ชุมชนเพื่อนตนเอง" ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลัง หรือข้อดีข้อเสียอย่างไร จะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งหลากหลายข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทความพิเศษ
- ครอง จันดาวงศ์กับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของชาวนาอีสาน / สมชัย ภัทรธนานันท์

บทความวิชาการ
- นิเวศภูมิปัญญาการปรับตัวช่วงฤดูน้ำหลากของชาวบ้านตาลเอน อำดภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / คมลักษณ์ ไชยยะ
- พลวัตในสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ชาวลัวะอพยพ กรณีศึกษา บ้านน้ำมีด ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / จิรัฐติกาล ไชยา
- คนกลุ่มใหม่ในชนบทกับการเมืองท้องถิ่น / ชัยพงษ์ สำเนียง
- ชุมชนพึ่งตนเอง : แนวทางแห่งวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ / วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย
- ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิต / กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา

บทแนะนำหนังสือ
- สู่วิถีอีสานใหม่ (พัฒนา กิติอาษา) (Isan Becoming : Agrarian Chang the Sense of Mobile Community in Norheastern Thailand) / อิทธิพล โคตะมี
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9785501446922
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :