ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ครอบคลุมเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่
หนังสือ
229.00 บาท
206.10 บาท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร รวมถึงอีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กร
- บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล
- บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์

ส่วนที่ 2 โครงพื้นฐานทางด้านไอที
- บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่
- บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
- บทที่ 5 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ

ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ
- บทที่ 6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- บทที่ 7 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร
- บทที่ 8 อีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ
- บทที่ 9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบชาญฉลาด

ส่วนที่ 4 การสร้างระบบและการรักษาความปลอดภัย
- บทที่ 10 การสร้างระบบสารสนเทศ
- บทที่ 11 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830053 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :