ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่Hot!

รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่

ประกอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับ 1-5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ร.บ. วิศวกร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่
เนื้อหาโดยสังเขป
    "รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสถาปนิก กฎหมายวิศวกร กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร การควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารจอดรถยนต์และบันไดหนีไฟ ตลอดจนตัวอย่างสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอาคารและสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งประกาศระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดย กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่รวมกฎหมายก่อสร้างเพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้การประโยชน์
สารบัญ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรรู้
- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ.2521
- ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2521
- บัญชีอัตราค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- การทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ของกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 2544
- บทเฉพาะกาล
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 2534
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง) เริ่มใช้ ปี 2553
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017605 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :