ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อาชีวศึกษา
ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004

ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
131.00 บาท
117.90 บาท
ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเรียนวิชา "ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการประมาณราคางานโครงสร้างโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักวิธีการหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง และหลักเทคนิคทางช่างก่อสร้างควบคู่กันไปกับการประมาณราคา โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณราคางานโครงสร้าง
บทที่ 2 การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 3 การประมาณราคางานดิน
บทที่ 4 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 5 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 6 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 7 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 8 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829736 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :