ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
การเมือง - การปกครอง
บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์Hot!
บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

จากตัวแบบบารมีทางการเมืองของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เชื่อว่า หากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้จะสามารถมีบารมีทางการเมืองได้ทุกคน ผิดแต่จะได้มากหรือได้น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการทำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องยาวนาน
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
97.50 บาท
บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เนื้อหาโดยสังเขป
    จากตัวแบบบารมีทางการเมืองของ "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เริ่มต้นจากความ เที่ยงธรรมในหน้าที่ทีอุดมการณ์มั่นคง พัฒนาตนต่อเนื่อง ปราดเปรื่องทักษะงาน สืบสานเครือข่าย เข้าใจวัฒนธรรม ซึ่งจากตัวแบบนี้ เชื่อว่า หากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้จะสามารถมีบารมีทางการเมืองได้ทุกคน ผิดแต่จะได้มากหรือได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับการทำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องยาวนาน

    หนังสือ "บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" เล่มนี้ มีเนื้อหามาจากงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของ "พันเอก ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร" ซึ่งจะตอบคำถามสำคัญที่ว่า "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" เป็นนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานเพราะอะไร เป็นการบ่งบอกถึงผู้มีบารมีทางการเมือง และจะตอบคำถามที่ว่า ทำไมบารมีทางการเมืองของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงยังไม่เสื่อมคลาย แม้จะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปนานแล้วก็ตาม
สารบัญ
- อำนาจคืออะไร
- บารมีทางการเมืองคืออะไร
- วัฒนธรรมการเมืองไทยเป็นอย่างไร
- บารมีทางการเมือง นายกรัฐมนตรี คนที่ 16
- ปัจจัยส่งเสริมการเกิดบารมีทางการเมือง
- ฐานที่มาบารมีทางการเมือง
- บทสรุปบารมีทางการเมือง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
- จากงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำนิยม
สำหรับหนังสือ "บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" เล่มนี้ เขียนโดย ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร ได้รวบรวมเรื่องที่เป็นคุณสมบัติท่านไว้อย่างครอบคลุมตามหลักวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจัย และได้สร้างตัวแบบบารมีทางการเมืองอย่างน่าสนใจ เหมาะแก่ผู้นำในทุกวงการที่จะศึกษาไว้เป็นแนวทางต่อไป
    -- พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ --
   หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

    ผมได้ติดตามงานวิจัยชิ้นนี้มาตั้งแต่ความคิดแรก ๆ พันเอก ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร ผ่าน "กาลเวลา" ของการทำงานหนักและมุ่งมั่นเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอชื่นชมความเพียรและความสำเร็จทางวิชาการครั้งสำคัญของผู้วิจัย ผู้หนึ่งที่เดินตามอมตวาจา "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน" 
    -- พลเอก บุญรอด ศรีสมบัติ --
รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164552890 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ขจรศักดิ์ ไทยประยูร
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :