ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
คู่มือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1-2 (รวมเล่ม)

คู่มือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1-2 (รวมเล่ม)

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
คู่มือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1-2 (รวมเล่ม)
เนื้อหาโดยสังเขป
    คู่มือคณิตศาสตร์เล่มนี้มีเนื้อหาครบทุกบทตามหลักสูตร เช่น อัตราส่วนและร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม จำนวนจริง ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส ฯลฯ ละเอียด ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างแบบทดสอบ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับให้น้องๆ นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ
สารบัญ
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พร้อมเฉลย
บทที่ 2 การวัดและพื้นที่
แบบทดสอบเรื่องการวัดและพื้นที่ พร้อมเฉลย
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
แบบทดสอบเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมเฉลย
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
แบบทดสอบเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต พร้อมเฉลย
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
แบบทดสอบเรื่องความเท่ากันทุกประการ พร้อมเฉลย
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2
บทที่ 1 จำนวนจริง
แบบทดสอบเรื่องจำนวนจริง พร้อมเฉลย
บทที่ 2 ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส
แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีบทของปีทาโกรัส พร้อมเฉลย
บทที่ 3 เส้นขนาน
แบบทดสอบเรื่องเส้นขนาน พร้อมเฉลย
บทที่ 4 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบทดสอบเรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมเฉลย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740560272 (ปกอ่อน) 158 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4