ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อุดมศึกษา
คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw

คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw

Update ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตรงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา เริ่มต้นด้วยการทำแบบฝึกหัดได้เลย เพราะเฉลยข้อสอบทุกข้อ อธิบายเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
หนังสือ
209.00 บาท
198.55 บาท
คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ด้วยแบบฝึกหัดอิงแนวข้อสอบจริง ประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 ส่วน คือ 1. ข้อสอบความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย และ 2. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาฎีกา โดยใช้วิธีอธิบายเนื้อหากฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนเฉลย เพื่อเป็นการทบทวน โดยฉบับปรับปรุงนี้ได้มีการเพิ่มแนวข้อสอบวิชานิติศาสตร์ 1 สำหรับเตรียมสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ท้ายเล่มอีกด้วย
สารบัญ
เจาะลึก!!! ภาพรวมข้อสอบวิชากฎหมาย
- ชุดข้อสอบ Pre-Test / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย...

แนวข้อสอบจริง สำหรับเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017674 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :