ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร่วมสนุกกับเกม ลุ้นได้ลุ้นดีกับเซียมซีวัดดวง คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
ทั่วไป

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

อธิบายประกอบการเรียนรู้ด้วยภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ประกอบด้วยเคล็ดลับการใช้งานต่างๆ
หนังสือ
99.00 บาท
89.10 บาท
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
เนื้อหาโดยสังเขป
   หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างง่าย พร้อมการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และกล้องดิจิตอล การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window 7 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 การใช้งานบริการอีเมล การเชื่อมต่อและการใช้งานอินเทอร์เน็ต ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถนำใช้ในการเรียนการสอน และการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Windows 7
บทที่ 3 Microsoft Word 2010
บทที่ 4 Microsoft Excel 2010
บทที่ 5 Microsoft PowerPoint 2010
บทที่ 6 การใช้อีเมล
บทที่ 7 การใช้งานอินเทอร์เน็ต
บทที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 9 คุณธรรมจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809653 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 219 x 19 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :