ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ชวนร่วมกิจกรรมแม่จ๋าผู้น่ารัก ลุ้นรับรางวัลมากมาย คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
การบัญชี
การบัญชีต้นทุน 1 (PDF)การบัญชีต้นทุน 1 (PDF)การบัญชีต้นทุน 1 (PDF)

การบัญชีต้นทุน 1 (PDF)

ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
หนังสือ
175.00 บาท
70.00 บาท
e-books(PDF)?
109.65 บาท
การบัญชีต้นทุน 1 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวะศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2546 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาในเล่มจะอธิบายให้รู้จักกับต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบของการดำเนินงาน วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และท้ายสุดจะได้เรียนรู้ว่าสามารถใช้การบัญชีบริหารและจัดการเกี่ยวกับของเสียมีตำหนิ และเศษวัตถุดิบได้อยางไร
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
บทที่ 2 วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต
บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
บทที่ 4 ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ
บทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
บทที่ 6 การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต
บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
บทที่ 8 การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย มีตำหนิ และเศษวัตถุดิบ
บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160813056 (PDF) 0Bytes 236 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :