ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ชวนร่วมกิจกรรมแม่จ๋าผู้น่ารัก ลุ้นรับรางวัลมากมาย คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
จิตวิทยาการจัดการและการบริหาร
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม : Comparative Management/Cross-Cultural Management

การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม : Comparative Management/Cross-Cultural Management

เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสไตล์การจัดการ ของประเทศและภูมิภาคที่สำคัญ ๆ ของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการคนต่างวัฒนธรรมในยุคที่โลกธุรกิจไร้พรมแดน
หนังสือ
295.00 บาท
265.50 บาท
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม : Comparative Management/Cross-Cultural Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงเปรียบเทียบ มาผสมผสานกับตัวอย่างการทำงานจริงในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการเชิงเปรียบเทียบ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการต่างวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถนำไปเป็นคู่มือในการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางสถาบัน
บทที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารต่างวัฒนธรรมและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การจูงใจต่อวัฒนธรรม
บทที่ 6 ภาวะผู้นำต่างวัฒนะณณฒ
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศต่างๆ
บทที่ 8 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 9 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
บทที่ 10 การจัดการในภูมิภาคอเมริกา
บทที่ 11 การเปรียบเทียบการจัดการของประเทศในภูมิภาคยุโรป
บทที่ 12 บทสรุป
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827749 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 716 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :