ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
Super Biology สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมปลาย
สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบพิชิต PAT, O-NET,ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0
ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย
บันทึกชีวิต ประสบการณ์ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน จากเด็กท้องทุ่งสู่ตำแหน่งสูงสุด "เอกอัครราชทูตไทย" ประจำภูมิภาคเอเชียกลาง
หวานใจจอมราชัน
ปมสงครามที่ต้องไข ปริศฯาการย้อนเวลาที่ต้องค้นและหัวใจที่ต้องคว้า
หัวใจรักไม่กำมะลอ
เริ่มด้วย "หลอก" ลงเอยด้วย "รัก"
นิทานจีน
หนังสือในโครงการโลกนิทาน ชุดนิทานนานาชาติ
คุณพ่อมาเฟีย...ที่รัก
ต่อให้ต้องไปไกลสุดขอบฟ้า ก็ต้องตามหา "คุณพ่อ" ให้พบ
พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
ประกอบด้วย พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
เจาะข้อสอบ นายสิบตำรวจสายป้องกันปราบปราม
ประกอบด้วย ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรุ้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในเฉพาะตำแหน่ง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>