ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
รู้แล้วเปลี่ยน
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนเล็กๆ ของความพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างด้านข้อมูล ข้อมูลที่เราควรจะรู้แต่ยังไม่รู้ รู้แต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ควรจะรู้
เพียงแค่ปล่อยก็ว่าง เพียงแค่วางก็เบา หรือเป็นเพราะ "เรา" ไม่ยอมปล่อยเอง
สวดมนต์ไหว้พระสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ปฏิบัติธรรม +VCD
สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ปฏิบัติเป็นอาจิณ สิ้นทุกข์พบสุขเอย
สะดวกยิ่งขึ้นกับบทสวดมนต์ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ เพียงเปิดหน้าบทสวดที่ต้องการสวด ก็สามารถอ่านบทสวดได้โดยไม่ต้องถือไว้ในมือ เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานหรือเตียงนอน
ทุกข์...รักษาได้ด้วยธรรม สุข...ประคองได้ด้วยธรรม
โง่แต่ขยันให้เป็นผู้นำไม่ได้ ใครทำน้ำท่วมประเทศไทย
คนโง่แต่ขยันคอยจะสร้างแต่ปัญหา คนฉลาดแต่ขี้เกียจยังเป็นที่ปรึกษาได้ น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน...เป็นฝีมือใคร แฉทุกมุม...เชิงลึก ใครทำร้ายประชาชนได้ลงคอ
14 ตุลาคม วันมหาปิติ
บทเรียนประวัติศาสตร์ บทเรียนสังคม บทเรียนประเทศชาติ
ขบวนการลิ้มเจ้า
ตราบใดที่ยังมี "ขบวนการลิ้มเจ้า" คอยเฝ้าอ้างแอบ แนบชิด บิดเบือน...ตราบนั้น วาทกรรม "ล้มเจ้า" ก็จะยังคงหลอกหลอนฟั่นเฟือนสะเทือนแผ่นดิน...
รู้ทันโวหารการเมือง
ภาษิตและวาทกรรมทางการเมือง การปกครอง (ไทย-อังกฤษ)
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>