ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ก ไก่ คัดสนุก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะ 44 ตัว และเรียนรู้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการสังเกต จดจำ วิเคราะหิ์ส่งที่อยู่รอบตัว และยังได้สนุกสนานกับการระบายสี การฝึกลากเส้นพื้นฐานอีกด้วย
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน ตัวสะกดหลายมาตรา
เรียนรู้การประสมคำที่มีตัวสะกด ในแม่กง แม่น แกม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และแม่กบ พร้อมกับเรียนรู้ "คำ" และ "ความหมายของคำ" จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
สนุกเรียน สนุกอ่าน กขค ABC สำหรับเด็กHot!
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็ก ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านและเสริมความรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียว เนื้อหาครอบคลุม พร้อมตัวอย่างภายในเล่ม
ไดโนเสาร์ +AR Card (ปกแข็ง)
ย้อนเวลาไปสู่ดินแดนไดโนเสาร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกล้านปี
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย พร้อมกับเรียนรู้ "คำ" และ "ความหมายของคำ" จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
แบบฝึกหัด...คัด Enligh
เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่เริ่มเรียน เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานตัวอักษร A-Z เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการอ่าน เขียน เรียนรู้ต่อไป
เกมระบายสีสร้างอัจฉริยะฝึกทักษะการสังเกตเพิ่มสมาธิ
เกมสนุกฝึกทักษะการสังเกต กระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาในการเรียนรู้ของน้องๆ
Words Search ลับสมอง ประลองไหวพริบ เกมหาคำแสนสนุก
สนุกกับเกมค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ความรู้ ฝึกการสังเกต เก็บเป็นคลังคำศัพท์ เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
Matching Fun กระดานจับคู่ลับสมอง ประลองปัญญา พัฒนาไอคิว (บรรจุกล่อง : Book Set)
สนุกสนานไปกับเกมจับคู่ที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทักษะการคิดที่เป็นแกน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>