ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 3
เด็ก ๆ จะได้ซึบซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงยังได้สอดแทรกวัฒธรรมของอังกฤษและอเมริกาไว้ด้วย
สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 2
เด็ก ๆ จะได้ซึบซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงยังได้สอดแทรกวัฒธรรมของอังกฤษและอเมริกาไว้ด้วย
สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 1
เด็ก ๆ จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้ เนื้อหาของเพลงยังได้สอดแทรกวัฒนธรรมของอังกฤษและอเมริกาไว้ด้วย
สนุกกับเกมจับคู่ความสัมพันธ์ ฝึกทักษะการเปรียบเทียบ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และการเปรียบเทียบ เช่น ใหญ่-เล็ก ร้อน-เย็น หนัก-เบา ฯลฯ พร้อมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกมจับคู่แสนสนุก
ฝึกทักษะให้ลูกเก่งรอบด้าน ชุด สนุกกับการนับและเปรียบเทียบจำนวน
ฝึกนับและเปรียบเทียบจำนวน การวิเคราะห์และคำนวณ มิติสัมพันธ์และการสังเกต แบบรูปและการจัดหมวดหมู่ ฝึกคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจินตนาการ ภาษาและความรู้รอบตัว สมาธิและการจดจำ
ฉลาดคิด คณิตศาสตร์ เก่งบวกเลขพื้นฐาน
แบบฝึกหัดบวกเลขนับจำนวน เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้หนูน้อย
เด็กเก่งสนุกคัด และฝึกอ่านสระ 32 เสียง
ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เรื่องสระ 32 เสียง ฝึกคัด ฝึกอ่าน เรียนรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
เกมสนุกสอนคำศัพท์ A-Z ชุด ศัพท์พื้นฐานหรรษา
ฝึกคัด-เขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมเกมสนุกมากมาย ให้น้องๆ ได้รู้จักคำศัพท์ ตั้งแต่ A-Z เพลิดเพลิน เสริมจินตนาการ ฝึกทักษะความจำ การสังเกต และพัฒนาการรอบด้านอย่างเหมาะสม เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไป
การ์ดคำศัพท์ My First Jigsaw Puzzles Level 4Hot!
ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>