ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
แบบฝึกหัดคุมองชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ! เล่ม 2
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่าง ๆ
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน ตัวสะกดหลายมาตรา
เรียนรู้การประสมคำที่มีตัวสะกดในแม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และแม่กบ พร้อมกับเรียนรู้คำและความหมายของคำจากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
แบบฝึกหัดคุมองชุดก้าวแรกของหนู มาระบายสีกันเถอะ! เล่ม 2
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี
ชุด เสริมพัฒนาการก่อนวัยเรียน (Set)Hot!
สื่อเสริมการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านไปกับนิทานชาดก สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี และแบบฝึกพัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวา พร้อมสร้างครอบครัวสองภาษาไปกับ หนังสือสำหรับหัดอ่าน เขียน เรียน ABC
เกมสนุกเสริมทักษะ สระ+มาตราตัวสะกด
ฝึกฝนพัฒนาความรู้ ทางด้านภาษาไทยให้น้อง ๆ มีทักษะการอ่าน เขียนที่ดี ด้วยเกมกิจกรรมที่ช่วยเสริมเพิ่มเชาวน์ภาษาไทย
เด็กเก่งฝึกหัดเขียนอ่าน กขค
สนุกกับการอ่าน คัด ขีดเขียน เติมตัวอักษรภาษาไทยมีภาพการ์ตูนสวยงามสะดุดตา สนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างความคุ้นเคยมีจินตนาการเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>