ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Front End Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,มนุษย์ศาสตร์,ศิลปศาสตร์,รัฐศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการแผนกการเงิน ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ทีมหนังสือสุขภาพ ป.ตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ป.ตรี สาขา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ อังกฤษ - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการขายร้านค้าและสถาบัน ปริญญาตรี การตลาด ,การจัดการ ,บริหารธุรกิจ 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ป.ตรี (การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ) 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท