ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
วิธีการจัดส่ง
สินค้าประเภทดาวน์โหลด (e-book และ e-magazine) ระบบจะทำการส่งหนังสือเข้าไปใน My e-books ให้ท่านโดยอัตโนมัติ ลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายการของท่านได้ทันทีที่ SE-ED Reader หรือ SE-ED Application นะคะ แนะนำวิธีการอ่าน e-book และ e-magazine ได้ตามลิงก์นี้ค่ะ https://www.se-ed.com/e-books.aspx พบปัญหาการอ่าน e-book/audiobook ติดต่อได้ที่ อีเมล์ e-book@se-ed.com หรือ โทร. 02-826-8953 รับสินค้าที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
  • ระยะเวลา 2 วันทำการ
กรณีที่ท่านไปรับสินค้าด้วยตนเอง ท่านสามารถยื่นบัตรประชาชนพร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อกับพนักงานที่สาขาเพื่อขอรับสินค้า หรือ เพื่อความสะดวกในการรับสินค้า กรุณาสั่งพิมพ์ ใบรับสินค้า ที่ลิงก์นี้ https://www.se-ed.com/order-history.aspx เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าค่ะ หากท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง รบกวนพิมพ์ใบรับสินค้า และกรอกรายละเอียดการมอบฉันทะ เพื่อมอบให้ผู้มารับแทน ติดต่อขอรับสินค้าที่สาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่เลือกรับนะคะ การจัดส่งทางไปรษณีย์
  • พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 2 - 7 วันทำการ (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้จากทางหน้าเว็บไซด์ https://www.se-ed.com/order-history.aspx และติดตามสินค้าได้จากการจัดส่งของท่านดังนี้
หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ค่ะ
การจัดส่งต่างประเทศ
FEDEX-Priority ประเทศในโซน ASIA 2 วันทำการ, ประเทศในโซน USA และ EUROPE 3 วันทำการ FEDEX-Economy ประเทศในโซน ASIA 4 วันทำการ, ประเทศในโซน USA และ EUROPE 5 วันทำการ การจัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ ระยะเวลา 2 วันทำการ (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ: วันทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ และงดเว้นการจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีเมล : e-commerce@se-ed.com โทรศัพท์ : 0-2826-8753 โทรสาร : 0-2826-8966 วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. แผนกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) www.se-ed.com ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีรายการหนังสือครบและมากที่สุดในเมืองไทย