ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ร่วมงานกับเรา
จนท.ฝึกอบรมและพัฒนา
รายละเอียดงาน

- จัดทำสำรวจความต้องการฝึกอบรม นำเสนอ-สรุปผลเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร
- จัดหาวิทยากร งบค่าใช้จ่าย ประสานงานจัดหาผู้เข้าอบรม ประชาสัมพันธ์การอบรม
- ประสานงานการฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆ (setระบบภาพ-เสียง เอกสาร อาหาร-เบรก) (มีความรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์)
- ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จด้วยดีตามแผนงาน (เช่น การลงทะเบียน อาหาร-เบรก แบบประเมิน ถ่ายภาพ-บันทึกvdo)
- จัดทำเอกสารประกอบการอบรม ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินโครงการพิเศษ เพื่อการพัมนาบุคลากร ทั้งOnline และ Offline, ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร พร้อมดำเนินงาน-ติดตาม
- ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม (Online เสียงตามสาย)
- เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดทำหลักสูตร (ในบางหลักสูตร)
- จัดหา Content+PR ผ่านช่องทางOnline, ทำสื่อ PR ผ่านโปรแกรม/Application ได้ และกระบวนการ PR ทั้งOnline และ Offline
- จัดกิจกรรมสันทนากร-สัมมนา ใน - นอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำการประเมินผลการฝึกอบรม +ประมวลผล+นำเสนอผู้บริหาร
- สรุปงานหลังเสร็จสินการอบรม (การใช้โปรแกรมสรุปงาน จัดระบบเอกสาร ยื่นรับรองภาษี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา
- ประสบการณ์ 2 - 3 ปี ในงานฝึกอบรมและพัมนา
- มีทักษะด้านการสื่อสาร การเขียน Present /PR
- มีทักษะการบริหารและจัดการงาน
- มีทักษะการใช้โปรแกรม MS.Office กราฟฟิก โปรแกรมตัดต่อ
- มีทักษะในการใช้เครืองมือโสตทัศนูปกรณ์ /สื่อOnline

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : -
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี ในงานฝึกอบรมและพัมนา
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา
สถานที่ : อ.อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน กม.4.5 บางนา กทม
ติดต่อ
ประกาศงาน : 27/12/2021
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทราวุธ
E-Mail : patrawut@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-826-8081
โทรสาร : 02-826-8599
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :