ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ร่วมงานกับเรา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Assistant Director)
รายละเอียดงาน

- บริหารงานด้านการเงิน งานหลักทรัพย์และวาณิชธนากิจ (Securities and Investment Banking)
- บริหารงานการเงินของบริษัท (Corporate Finance) และงานจัดการลงทุน (Fund Management)
- วางแผน จัดระเบียบ ควบคุมกำกับกิจกรรมทางการเงินในบริษัท และใช้ประโยชน์จากเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น ระยะยาวได้อย่างเป็นระบบ
- นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมานการงบประมานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดทำและนำเสนอตัวเลขด้านการเงิน และจัดทำรายงานการดำเนินงานทางด้านการเงิน
- จัดทำและวางแผนการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงินของบริษัท
- จัดทำและนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร
- กำหนด ทบทวนตรวจสอบ สอบทานข้อมูลการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- จัดทำประกันภัย จัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง ข้อกำหนดของทางการ
- บริหารจัดการบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
- เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในฝ่ายงานและระหว่างฝ่ายต่าง ๆภายในบริษัทเป็นตัวแทนในการพัฒนารักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ด้านการเงินอย่างน้อย 10 ปี เป็นผู้บริหารด้านการเงิน การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี
- มีทักษะการบริหารการเงิน ละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบในงาน
- มีทักษะการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวผู้อื่น ปฏฺบัติตามนโยบางการเงินของบริษัทได้
- เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผน การนำเสนองาน
- มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากรและงบการเงิน, พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย - หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : ด้านการเงิน 10 ปี บริหารด้านการเงิน 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
สถานที่ : อ.อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน กม.4.5 บางนา กทม
ติดต่อ
ประกาศงาน : 22/12/2021
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทราวุธ
E-Mail : patrawut@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-826-8081
โทรสาร : 02-826-8599
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :