ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
ร่วมงานกับเรา
ผู้จัดการแผนกสนับสนุนงานขาย
รายละเอียดงาน

1.วางกลยุทธ์การขายทั้งร้านค้าและ สถาบันการศึกษา ให้ได้ตามเป้ายอดขาย
2.วางแผนการนำเสนอสินค้า และ การผลักดันการขาย ทั้งร้านค้า และ สถาบัน
3.สรุปข้อมูลยอดขายทั้งสถาบันการศึกษา และ ร้านค้า และ ผลการดำเนินงานฝ่ายขาย
4.แก้ไขปัญหา และ หาแนวทางพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
5.ติดตามตรวจสอบผลการนำเสนอสินค้า
6.ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 38-45 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ,คอมพิวเตอร์
3.ประสบการณ์ 5 ปี ด้านสายงาน
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ และปรับตัวในงานได้ดี
5.ขยัน อดทน มีทัศนคติดี รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม
6.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Word , Excel, Power Point , Access

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1
เพศ : เพศหญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 5 ปี
การศึกษา : ป.ตรี สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์
สถานที่ : 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน
ติดต่อ
ประกาศงาน : 19/04/2021
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวทัศนีย์ ระวิงทอง
E-Mail : E-mail : recruit_sbc@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
โทรสาร : 02-8268996
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :