ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Creative Event Marketing วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด /นิเทศศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วุฒิ ป.ตรี , สาขาบริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า ปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหาร - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ (นักศึกษาฝึกงาน) วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,มนุษย์ศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป - ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประชาสัมพันธ์องค์กร (PR) วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ /สื่อสารมวลชน /สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขับรถ ม.3 ,ม.6 ,ปวช ,ปวส. ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายนิทรรศการ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานป้อนข้อมูล วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัท
สนับสนุนงานขาย ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.75 - ตามโครงสร้างบริษัท