ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
เจ้าหน้าที่บัญชี ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ-ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์(Eng) - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานการเงิน ปวส. - ป.ตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ