ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ขยายวันช็อป งานหนังสือออนไลน์ซีเอ็ด 7 - 12 เม.ย. 63 ช็อปครบ 600 ส่งฟรี อยากดวงดี ช็อปครบ 1,500 รับสิทธิ์สอยดาว คลิก ดูซีรี่ส์จีนพากษ์ไทยจุใจ แพ็กสุดคุ้ม 199 ต่อเดือน คลิก
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Copy Writer ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,อักษรศาสตร์ 2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
Creative Event Marketing ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
Front End Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Merchandise Manager / ผู้จัดการบริหารสินค้า ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer & Web Developer ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Trade Marketing Manager/ผู้จัดการการตลาดการค้า ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
กราฟฟิก-ตัดต่อ (มัลติมีเดีย) ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,Multimedia 2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ขายกิจกรรมพิเศษ ม.6 / ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) วุฒิ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ดูแลสั่งสินค้า Non-Book ม.6-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) 0-3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า(Buyer/Merchandising) วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ([บริหารธุรกิจ,เศรษฐสาตร์) 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย-สถาบัน ปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) 0-3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสายงานสำนักงพิมพ์ ปริญญาตรี การตลาด 2-3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ทีมหนังสือสุขภาพ ป.ตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถตู้ ม.6 ปวช. ปวส. 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ป.ตรี (การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ) 5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท