ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Customer Service ม.6 - ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา) - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Product Executive (PE) ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer/Web Programmer จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Rights and Business Development ปริญญาตรี สาขา English Literatune / English /สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ Set up วุฒิม.6-ปวส. ไม่จำกัดสาขา - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสีย ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่ายหนังสือ ปริญญา่ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช.-ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ธุรการ ปวส.-ปริญญาตรี - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ-ภาษาไทย ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ /ครุศาสตร์ /ภาษาไทย - ตามโครงสร้างบริษัทฯ