ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Business Development Executive ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจดิจิทัล การศึก ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Corporate Public Relations ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ ,โฆษณาสื่อสารมวลชน 2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
Creative Event Marketing ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
Product Marketing Executive ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารการจัดการ ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
strategic planning executive ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ ,บริหารการจัดการ ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Video content creator ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อ นวตกรรมสื่อสาร เทคโนโลยีมัตติมีเดีย ประสบการณ์ในงาน 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จนท.การเงินรับ - E-Commerce ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การเงินรับ Online ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จนท.ธุรการสถาบัน ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประสบการณ์ในงาน 0 - 3 ปี ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จนท.นับสต๊อก-ขับรถตู้ ม.6 ปวช. ปวส. - ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จนท.ฝึกอบรมและพัฒนา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา 2 - 3 ปี ในงานฝึกอบรมและพัมนา ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ดููแลสินค้า Book (Buyer /Merchandising) ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจค้าปลีก 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SALES วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรืออื่นๆ 1-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายออนไลน์ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ส่วนงาน Event Marketing ม.6 ขึ้นไป - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาไทย) ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือเด็ก-สายวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (วทบ.) - ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน Event Marketing ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้าน Event Marketing 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท
เว็บโปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษัท