ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ร่วมงานกับเรา

              เราเป็นสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือ สื่อการศึกษา สู่การขายและจัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีกร้านหนังสือซีเอ็ด และ ธุรกิจ e-Commerce (www.se-ed.com) ก้าวสู่ธุรกิจองค์ความรู้และไลฟ์สไตล์ครบวงจร, Digital content & Service provider, e-Learning พร้อมผนวกจุดแข็งทางธุรกิจของ Offline และ Online เข้าด้วยกัน

              วันนี้ SE-ED พร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีแรงบันดาลใจ มีทักษะ และประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงธุรกิจดิจิตอล ด้วยอุดมการณ์อันมุ่งมั่นที่จะทำ ให้คนไทยเก่งขึ้น คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้คนไทยทั้งประเทศเก่งขึ้น และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ตำแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์เงินเดือน
Business Development Executive ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจดิจิทัล การศึก ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
Creative Event Marketing ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
Product Marketing Executive ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารการจัดการ ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
Programmer ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
strategic planning executive ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ ,บริหารการจัดการ ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
การตลาดสำนักพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาการตลาด 2 ปีขึ้นไป ในงานการตลาด ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
จนท.การเงิน-ตรวจสอบวางบิล ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี /การเงิน - ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
จนท.บริหารสินค้า ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี 0-1 ปี ในงานธุรการ-ประสานงาน ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
จนท.ฝึกอบรมและพัฒนา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา 2 - 3 ปี ในงานฝึกอบรมและพัมนา ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลสินค้า ปวช. ปวส. ป.ตรี ประสบการณ์ในงาน 1 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดููแลสินค้า Book (Buyer /Merchandising) ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจค้าปลีก 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SALES วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรืออื่นๆ 1-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง (ศูนย์กระจายสินค้า) ปวส.-ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน งานซ่อมบำรุงในโรงงาน คลังสินค้า 1-2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ธุรการ ขายและจัดจำหน่ายสินค้าค่างประเทศ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 1 - 3 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
นักศึกษาฝึกงาน เขียนแบบ ปวช. - ปวส. สาขาก่อสร้าง , สถาปัตย์ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้จัดการเขต /supervisor ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก 1-2 ปี และงานOperation ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (จิตวิทยา) ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาไทย) ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย 3-5 ปี ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (วทบ.) ปริญญาตรี วทบ. (จิตวิทยา /อื่นๆ) - ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองการ์ตูน (เกาหลี) ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาเกาหลี 1 - 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองการ์ตูน (จีน) ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน 1 - 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองการ์ตูน (ญี่ปุ่น) ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น 1 - 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM ปริญญาตรี การตลาด 3-5 ปี ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
เว็บโปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์