ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533

:: การต่ออายุ

 

ยอดสะสมครบ4000

 

 

 

  • ซื้อสินค้าครบ 600 บาท ต่ออายุบัตรฟรี
  • สมาชิกที่มียอดซื้อสะสม 4,000 บาทขึ้นไป (ภายในรอบอายุบัตรสมาชิก) ได้รับสิทธิ์ต่ออายุบัตรฟรี
  • เสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 100 บาท
 
ต่ออายุบัตรได้ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน และไม่เกิน 1 เดือนหลังวันหมดอายุ
ต้องแสดงบัตรเก่า สำหรับการต่ออายุทุกครั้ง
สามารถต่ออายุบัตร ได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา