ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
:: กรณีบัตรชำรุด/หาย
 • บัตรชำรุด
  • บัตรมีอายุเหลือ 1 เดือนขึ้นไป รับบัตรฟรี
  • บัตรมีอายุเหลือน้อยกว่า 1 เดือน ใช้เงื่อนไขในการต่ออายุ
   (บัตรชำรุดต้องเกิดจากแถบแม่เหล็กเสีย)
 • บัตรหาย
  • เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
  หมายเหตุ : ณ วันที่แจ้งหาย หมายเลขบัตรที่แจ้งหาย จะต้องยังมีอายุสมาชิกอยู่เท่านั้น
 • การชำระเงิน
  • สามารถชำระค่าสินค้าได้ทุกอย่าง ยกเว้น สลิปบัตรเติมเงิน การเติมเงินออนไลน์
  • สามารถชำระร่วมกับเงินสดได้ หากเงินในบัตรไม่พอ
  • ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้