ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน อีเมลที่ใช้ติดต่อ โทรศัพท์ ติดต่อเรื่อง
บริหารกลาง comment@se-ed.com สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ติ-ชมหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ
book@se-ed.com เสนอความคิดเห็น ติ-ชม และให้คำแนะนำในงานผลิต/องค์กร, ออกงานนิทรรศการ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

สินค้าและการตลาด

marketing-sbc@se-ed.com 02-739-8555 เสนอสินค้าฝากขายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, แนะนำติชมสินค้าและบริการ

สื่อสารการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

imc@se-ed.com 02-739-8555 กด 7 การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และบัตรสมาชิก SE-ED CARD 
หนังสือต่างประเทศ foreign@se-ed.com 02-739-8555 กด 8 สั่งซื้อ หรือสั่งจองหนังสือต่างประเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-commerce)
e-commerce@se-ed.com 02-739-8753-4 สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ และติดตามสถานะการสั่งซื้อ
e-book@se-ed.com 02-739-8755 สอบถามและแสดงความคิดเห็นการใช้งาน SE-ED Application และ e-book
Digital Business DigitalBusiness@se-ed.com 02-739-8756 สำนักพิมพ์ต้องการขาย e-books และ e-magazines
ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด 02-740-0140 เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด textbook@se-ed.com 02-739-8535
(แผนกหนังสือตำราวิชาการ)
นำเสนองานเขียน หรือต้นฉบับใหม่มายังสำนักพิมพ์
02-739-8561
(แผนกหนังสือทั่วไป)
การขายส่ง และตัวแทนจัดจำหน่าย salesorder@se-ed.com 02-739-8222 ร้านหนังสือ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือ บุคคลทั่วไปต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
distribute@se-ed.com 02-739-8381-93 ต้องการให้ซีเอ็ดเป็นตัวแทนจัดหน่ายหนังสือ
วารสาร sale2000@se-ed.com 02-739-8210 การลงโฆษณาในกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
กองบรรณาธิการ semi@se-ed.com 02-739-8154
การลงโฆษณา adsemi@se-ed.com 02-739-8123
วารสารฮอบบี้ อิเล็กทรอนิกส์
กองบรรณาธิการ hobby@se-ed.com 02-739-8171
การลงโฆษณา adhobby@se-ed.com 02-739-8123
วารสารอินดัสเตรียล เทคโนโลยี รีวิว
กองบรรณาธิการ itr@se-ed.com 02-739-8192
การลงโฆษณา aditr@se-ed.com 02-739-8124
วารสารอัพเดต
กองบรรณาธิการ update@se-ed.com 02-739-8241
วารสารไมโครคอมพิวเตอร์
กองบรรณาธิการ micro@se-ed.com 02-739-8201
การลงโฆษณา admicro@se-ed.com 02-739-8226
วารสาร SoundStage
กองบรรณาธิการ soundstage@se-ed.com 02-739-8180
การลงโฆษณา adsoundstage@se-ed.com 02-739-8119
วารสาร Mechanical Technology
กองบรรณาธิการ mtm@se-ed.com 02-739-8194
การลงโฆษณา admtm@se-ed.com 02-739-8124
Thailand industry thailandindustry@se-ed.com 02-739-8184
SE-ED Learning Center slc@se-ed.com 02-739-8210 ศูนย์สร้างคนเก่งซีเอ็ด
E-Commerce System Development webmaster@se-ed.com แนะนำติชม, แก้ไข, ปรับปรุงเว็บเพจ และ Application